Registrácia

Vyplnením registrácie sa záväzne prihlasuješ na 10. ročník konferencie “Deň audítorskej a daňovej profesie”.

Účasť na podujatí je zdarma. Počet miest je limitovaný.
Registrácia prebieha do 21. marca 2018 do 12:00 hod.

Na Deň audítorskej a daňovej profesie sú pozvaní všetci študenti vysokej školy ekonomického, technického alebo právneho zamerania, bez ohľadu na ročník štúdia a fakulty.

Bez registrácie nie je možné zúčastniť sa.

Registráciou dávaš zároveň súhlas s použitím fotografií z konferencie, ktoré môžu byť uverejnené na internete a slúžia výlučne k propagácii Dňa audítorskej a daňovej profesie.

Mimobratislavským študentom bude pri dodržaní podmienok preplatené cestovné.

Podmienky preplatenia cestovného: Nárok na preplatenie cestovného si môžu uplatniť len riadne zaregistrovaní účastníci Dňa audítorskej a daňovej profesie, ktorí neštudujú a zároveň ani nebývajú v Bratislave (a v okolí 30 km). Cestovné bude účastníkom, ktorí spĺňajú uvedené podmienky preplatené na základe predloženia občianskeho preukazu, preukazu študenta a platného cestovného lístka (autobus alebo vlak 2. triedy v rámci SR) do 2 týždňov po konferencii, bankovým prevodom na účet.

Pri registrácii je potrebné označiť políčko Žiadosť o preplatenie cestovného – inak cestovné nebude preplatené. Je potrebné uviesť mesto odkiaľ cestuješ.

Organizátor si vyhradzuje právo zamietnuť špekulatívne žiadosti.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktuj e-mailom na: office@big4day.com.

Ako sa dostaneš na Ekonomickú univerzitu v Bratislave?
Z hlavnej železničnej stanice: nastúp na autobusovú linku č. 93 s prestupom na zastávke SAV (Slovenská akadémia vied). Prestupuje sa na autobusy č. 84 a aj autobus č. 184, ktoré pokračujú priamo do Petržalky. Vystúp na zastávkach Bulíkova (84) a Ekonomická univerzita (184).

Z autobusovej stanice Nivy: nastúp na autobus č. 88, ktorý pokračuje priamo do Petržalky. Výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Prihlasujem sa na Deň audítorskej a daňovej profesie, ktorú organizuje Veľká 4 a ktorá sa bude konať dňa 23. Marca 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta číslo 1.

Klauzula o ochrane osobných údajov
Účastník konferencie zaslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, mesto, telefón) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely spoločnosti OXO CREATIVE s.r.o., Winterova 6852/4B, 92101 Piešťany na dobu trvania prihlasovania na konferenciu a v deň konferencie až po ukončenie. Zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby uvedené osobné údaje boli v rozsahu a na účel vyššie uvedený spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Svoj súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, najneskôr však do 21.3.2018. Získané osobné údaje sa spoločnosť zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.

Počet zaregistrovaných: 0


Registrácia je uzatvorená.

Organizátori

Partner projektu

Sleduj násNavštívte aj náš facebook https://www.facebook.com/big4day2018